Cena selidbe

Cena selidbe zavisi od brojnih faktora, pa se iz tog razloga mora sastavljati za svaku selidbu posebno. Prema tome teško je dati jasno definisani kalkulator koji bi obračunao cene selidbe prema unetim podacima. Razlog je što u kalkulaciju cene ulazi dosta različitih faktora koji su promenljivi za svaku selidbu. U nastavku teksta potrudili smo se da vam što bliže predstavimo detalje kojima se određuju cena selidbe, ali je za tačnu procenu ipak najbolje pozvati i dogovoriti se sa ljudima iza kojih je dugogodišnje iskustvo u ovom poslu.

Parametri po kojima se formira cena selidbe

 • Razdaljina od tačke A do tačke B, obračun kilometraže
 • Da li se selidba vrši u centru Beograda, prigradskim naseljima, da li je međugradska selidba ili selidba u inostranstvo

   

 • Količina stvari koje se prevoze

   

 • Dimenzije i težina tereta

   

 • Da li postoje teške komadne stvari kao što su: TA peći, klavir, sef i slično

   

 • Da li je potrebna usluga montaže i demontaže nameštaja

   

 • Da li je potrebna usluga pakovanja

   

 • Da li je potrebno posebno zaštiti nameštaj, ovo je posebno važno ukoliko je u pitanju stilski nameštaj velike vrednosti

   

 • Spratnost zgrada

   

 • Postojanje lifta u zgradama, mali, srednji, teretni ili je objekat bez lifta

   

 • Konfiguracija prostorija i samih stambenih objekata

   

 • Vrsta vozila: kombi ili kamionski prevoz

   

 • Broj radnika koji je potreban da bi se selidba obavila što kvalitetnije i brže

   

 • Postojanje ili ne postojanje parking zone na obe destinacije

   

 • Udaljenost ulaza zgrade od parking prostora

   

 • Vreme potrebno za utovar i istovar nameštaja

   

Važnost procene kada je cena selidbe u pitanju

Politika naše firme je da sve bude transparentno, a naročito cena selidbe. Pri naručivanju besplatne procene troškova vašeg preseljenja, od naših iskusnih radnika, dobićete što je preciznije moguće iznos uz objašnjenje i obrazloženje elemenata koji su učestvovali u njegovom sastavljanju.

Takođe u slučaju da se dogodi oštećenje nameštaja ili drugih stvari prilikom selidbe, a uzrokovali su ga naši radnici, visina procenjene štete će biti nadoknađena sa naše strane.

U nekim situacijama može doći do neslaganja proračuna preseljenja sa konačnom cenom. Ovo neslaganje može da prouzokuju neplanirane situacije kao što su kvarovi liftova, neplanirani loši vremenski uslovi, neplanirana gužva u saobraćaju, koji kako otežavaju tako i produžavaju obavljanje selidbe.

 

Za besplatnu procenu vašeg preseljenja kontaktirajte nas